Sầu riêng
Sầu riêng

Tên thường gọi: Sầu riêng Tên khoa học: Durio Zibethinus L., thuộc họ Bombacaceae